S čím vám
mohu pomoci

1. Akvizice a nábor nemovitostí

Oslovení potencionálních klientů, práce v terénu a s klientskou databází. Představení služeb a zjištění potřeb klienta. Vypracování tržní analýzy nemovitosti na základě cenových map. Podpis zprostředkovatelské smlouvy na základě dohody s klientem a stanovení odměny za zprostředkování realitního obchodu.

2. Předprodejní příprava

Po dohodě s klientem realizuji home staging. Zajistím zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, profesionální půdorys nemovitosti a profesionální nafocení, příp. videoprezentaci.

3. Zpracování prezentace a export na servery

Veškeré podklady zpracuji do profesionální prezentace, zajistím export na nejnavštěvovanější realitní servery.

4. Marketing nemovitosti

Marketing zahrnuje inzerci na nejvýznamnějších placených realitních serverech, pravidelné topování nabídky, instalaci prodejní plachty na nemovitost, placenou reklamu, příp. letákovou kampaň a tištěnou inzerci v místních médiích. Vše na základě domluveného marketingového plánu.

5. Realizace prohlídek

Příprava dokumentace pro zájemce včetně její prezentace, energetického štítku apod. Před samotnou prohlídkou důkladně prověřuji každého zájemce a zjišťuji základní údaje, motivaci ke koupi, způsob financování…

6. Pravidelný report klientovi

Klientovi zasílám pravidelnou zpětnou vazbu o vývoji realitního případu. Analýzu úspěšnosti marketingových aktivit, výsledky inzerce a reklamy, rekapitulaci provedených prohlídek, další plánované kroky, příp. další doporučení klientovi.

7. Příprava a podpis smluvní dokumentace

Připravím rezervační smlouvu, dohodu o složení blokovacího deposita, zajistím vypracování kupní smlouvy, smlouvy o úschově (dle domluvy lze zajistit bankovní či notářskou úschovu). Zprostředkuji samotný podpis smluvní dokumentace, podání návrhů na vklad na katastr, vč. zajištění kopií a následné uvolnění peněz z úschovy dle smluvních podmínek.

8. Předání bytu a poprodejní servis

Připravím předávací protokol, zápis aktuálních stavů energií (elektřina, plyn, voda), jejich přepis na nového majitele, přepis na SVJ, příp. družstvu.